Kdo nesmí cvičit

KONTRAINDIKACE představují případy, ve kterých NESMÍTE realizovat trénink.
Trpíte-li epilepsií, těžkou nemoci oběhového systému, nádorovým onemocněním, arteriosklerózou v pokročilém stádiu, těžkým neurologickým onemocnění, akutním bakteriálním nebo virovým onemocněním, diabetes mellitus, poruchou krvácivosti (hemofilie), onemocněním jater, máte břišní nebo tříselnou kýlu či implantovaný srdeční kardiostimulátor. Dále v případě, že jste těhotná.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – hrozí nebezpečí zranění
Okamžitě přerušte cvičení, pokud cítíte závrať, slabost, nebo bolest v hrudníku!
Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte kabel během tréninku.
Nepoužívejte elektrody na jiná místa, než na která jsou určena! Hrozí nebezpečí zranění.
Nepoužívejte elektrody na poraněnou kůži (zánět, popálenina, podráždění, ekzém atd.) nebo blízko těchto míst.
Okamžitě přerušte trénink, pokud začnou elektrody na kůži pálit.
Pijte dostatek tekutin (minimálně 0.5 l vlažné nebo minerální vody) před tréninkem.
Cvičte s přihlédnutím ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, kondici tak, aby cvičení bylo přiměřené Vašim fyzickým možnostem a schopnostem.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 1. září 2020